Aarhus Vand

Aarhus Vand

Vores sted

Aarhus Vand er et af landets førende vandselskaber og vi leverer drikkevand og renser spildevand for størstedelen af borgerne i Aarhus Kommune. Vi tilbyder gratis rundvisninger på vores vandværker og renseanlæg til alle grundskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser i Aarhus Kommune. Vi har gæster i næsten alle aldre og tilpasser besøget til din gruppe. Et besøg varer typisk 1½-2 timer men kan tilpasses afhængig af indhold, jeres transporttid, inddragelse af øvelser mv. Vi har i alt fire vandværker og renseanlæg, som du kan besøge.

BEMÆRK: Besøg foregår på vores vandværker og renseanlæg i Aarhus Kommune. Læs mere om de enkelte vandværker og renseanlæg her.

Fra grundvand til drikkevand...
På vores vandværker får I mulighed for at smage på grundvand direkte fra en af vores grundvandsboringer, og efter det har været igennem vandbehandlingen på vandværket. Vi følger vandets vej fra regn til drikkevand ved at fortælle om grundvand, vandbehandlingen på vandværket samt hvordan vi får vandet ud til din vandhane. Ved besøget lægger vi vægt på en blanding af rundvisning/fortælling og dialog med eleverne, så besøget bliver så relevant for elevernes hverdag som muligt.

Det brune guld...
Et besøg på et af vores renseanlæg veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og rundvisning på renseanlægget. Gennem oplægget får vi en uddybende snak om formålet med spildevandsrensning og hvordan det gavner miljøet med effektiv behandling af det forurenede spildevand. Under rundvisningen følger vi spildevandets vej igennem renseanlægget ved at vise, opleve og fortælle undervejs på rundturen. Her oplever eleverne et af vores moderne og verdensførende renseanlæg og følger spildevandets vej fra kloak til det bliver ledt ud i det nærliggende vandmiljø. Vi ser også på, hvordan resourcerne i spildevandet udnyttes så der kan produceres strøm og varme til gavn for borgerne i Aarhus.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Ved besøget lægger vi stor vægt på formidling i øjenhøjde og dialog med eleverne, så besøget bliver så relevant for elevernes hverdag som muligt.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Efter et besøg har eleverne viden om:

  • Lokalområdets forsynings- og afledningssystem
  • Vandets kredsløb
  • Stoffer i biologiske kredsløb
  • Samfundets brug og udledning af stoffer
Undervisningstilbud Aarhus Vand Skoletjenesten
Skoletjenesten - Aarhus Vand
Foto

Ole Hartmann Schmidt

©

Aarhus Vand