Kvindemuseet i Danmark

Kvindemuseet i Danmark

Vores sted

På Kvindemuseet skaber vi nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning - historisk, aktuelt og i fremtiden.

Kvindemuseets nye permanente udstilling "Køn Redelighed//Gender Blender" fortæller kønnenes kulturhistorie. Gennem en historisk tidslinje og temaerne arbejde, humor, krop, arv, politik, verden, kunst og aktivisme behandles kønnets betydning i vores samfund.

Udstillingen "pigernes og drengenes historier" er den første af sin art i Danmark, hvor køn og kultur formidles i børnehøjde. Børnene kan indtage rummet, klatre på montrerne og opleve udstillingen med hele kroppen. Udstillingen viser genstande og historier fra 28 børn, der var børn på forskellige tidspunkter i perioden fra 1870-1980. Børnene kan selv eller sammen med en voksen gå på skattejagt efter de 28 børns historiske ting og fortællinger.

Museet har til huse i Aarhus bys gamle rådhus/politistation fra 1857. Museets forløb om demokrati foregår i den gamle byrådssal.

Se www.kvindemuseet.dk for aktuelle særudstillinger.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Kvindemuseets skoletjeneste tilbyder et læringsrum, hvor en dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale, flerstemmighed og refleksion er vigtige elementer.

Fortid, nutid og fremtid knyttes sammen i alle museets undervisningstilbud. Eleverne vil opleve, at de er historieskabte såvel som historieskabende. Målet er at skabe et rum, hvor eleverne har mulighed for at sætte de samfundsmæssige normer og værdier, de oplever, op mod kulturhistorien – for på den måde at give dem en oplevelse af kulturel forankring og historisk forandring.

Vi arbejder med inklusion, idéer om medborgerskab og socialt ansvar. Det gør vi, fordi vi mener, det er vigtigt, at museet er i dialog med sin omverden og er åben over for udefrakommende idéer og tanker. Konkret betyder det, at vi løbende vil udvikle nye undervisningsforløb i samarbejde med skoler, andre kulturinstitutioner m.fl.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Kvindemuseets skoletjeneste er udviklet med nye og relevante undervisningsforløb, der sætter spørgsmålstegn ved køn og ligestilling, seksualitet og krop, identitet og kønsroller.

Kvindemuseet i Danmark Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

25 45 45 10

Kontakt:

Anna Kathrine Svenning
25 45 45 11
Yderligere information:

Skoleklasser kan besøge Kvindemuseet mandag til fredag i tidsrummet 8-16.

Pris for entré:

Gratis for skoleklasser. Med formidler: 450 kr.