Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Vores sted

Vestvolden er ca. 15 kilometer lang og strækker sig fra Avedøre til Utterslev Mose. På Vestvolden i Rødovre kan man bl.a. finde Batteritogsmagasinet og (resterne af) Ejbylejren, hvor en del af soldaterne boede, da de var der under 1. verdenskrig.
Vestvolden stod færdig i 1892, men blev efter 1. verdenkrig mere eller mindre uanvendelig i og med at flyvemaskinen blev brugt i krigsførelse. 
Man kan stadig finde utroligt mange spor fra fortiden i området og eleverne bliver sendt afsted og opfordres til at undres og stile spørgsmål til de ting de opdager. 

I vores undervisningsforløb kan eleverne få en masse frisk luft samtidig med at de bliver undervist gennem spændende kilder og fortællinger. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Velkommen til en skoletjeneste, der tager afsæt i oplevelse før oplysning med undervisningsforløb, der har fysisk bevægelse og nysgerrighed som drivkraft. I Skoletjenesten Københavns Befæstning konkretiserer vi fortiden, når eleverne går på opdagelse med lommelygter, løser hemmelige missioner og finder historiske spor, der kan bruges i en bred vifte af fag – fra dansk og matematik til samfundsfag og natur/teknik.

Det læringsteoretiske udgangspunkt i Skoletjenesten Københavns Befæstning er socialkonstruktivistisk, hvor al undervisning er dialogisk, og tager afsæt i elevernes egen livsverden og deres tanker om fortid, nutid og fremtid.
Vi arbejder bl.a. med rollespil og undersøgende/problembaserede metoder, og vi rammesætter historiske værksteder og historisk rekonstruktion

Vi vurderer, at de bedste rammer for læring bliver skabt, når eleverne får mulighed for at bruge rum og krop aktivt i undervisningen, og når de er i dialog med de historiske genstande og hinanden. Indlevelse og nysgerrighed er kernebegreber.

Vi ser også meget gerne specialklasser på befæstningen og man er velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne.

Man kan altid kontakte os, hvis man vil høre mere om undervisningen eller har en særlig forespørgsel.

Et undervisningsforløb på befæstningen giver eleverne en oplevelse, der både er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien. Når eleverne bevæger sig rundt på vores lokationer mærker de historien, kulden, vinden og tiden på egen krop.

Alle undervisningsforløb understøtter Fælles Mål, og har tilknyttede opgaver, der kan arbejdes med før og efter besøget på befæstningen.

Skoletjenesten Københavns Befæstning arbejder ud fra fire undervisningsdogmer:

  • Oplevelse før oplysning
  • Historien er fysisk
  • Læring gennem fysisk bevægelse
  • Samarbejde
Hvad kan børn og unge lære hos os?

Skoletjenesten Københavns Befæstning har mange forskellige lokationer og derfor en bred vifte af historier at fortælle.
Hos os kan man arbejde med bl.a. 1. verdenskrig, 2. verdenskrig og Kold Krig.

Afbud og handelsbetingelser
Aflysningsregler
Aflysning af booket undervisning foretages direkte via bookingsystemet. Du skal bruge den samme kode, som da du bookede undervisningsforløbet. Aflysning skal ske senest 7 dage inden besøget. I tilfælde af at du ikke har meldt afbud senest 7 dage inden besøgets start, trækkes den fulde pris for forløbet. Dette gælder også for undervisning der ellers er gratis for Befæstningskommunerne: Rødovre, København og Frederiksberg.

Betalingsregler
Betalingen skal ske via EAN nummer og/eller CVR nummer. Ved udgifter til undervisning, transport og entre bliver faktura tilsendt efter, undervisningen er afholdt. Fakturaen skal betales inden for 14 dage. Ved bestilling af undervisningsmaterialer betales porto+administrationsgebyr for de tilsendte materialer (minimum 100,-) 
Fakturaen tilsendes og skal betales inden for 14 dage

Københavns Befæstning Vestvolden Rødovre Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

28 92 31 76