Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Fælles Mål i undervisningen

Af
Mette Mohr Martensen
Skolereformen har sat læringsmål på dagsorden for at styrke fokus på elevernes læring. Det har gjort, at flere kulturinstitutioner i dag arbejder med læringsmål, fx hos Skoletjenesten FILM-X på Det Danske Filminstitut.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Undervisningen på kulturinstitutionerne bliver tilrettelagt for at opnå en særlig læring, og mange steder bruger de Fælles Mål i udviklingen af et undervisningsforløb. Kari Eggert Rysgaard er undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten FILM-X. Hun fortæller, hvorfor og hvordan de i FILM-X tilrettelægger undervisningen, så det er tydeligt for lærere og elever, hvordan de understøtter Fælles Mål.

Hvorfor er det vigtigt også på kulturinstitutioner at arbejde med læringsmål?

”Når vi udvikler undervisningsforløb forholder vi os til lærerens situation, så der skabes en god sammenhæng i læringsforløbet. Derudover skal det være tydeligt for lærerne, hvad de kan få hos os, også så de kan dokumentere, at de kommer omkring de faglige læringsmål ved at besøge os.”

Hvordan omsætter du Fælles Mål til din undervisning?

”Jeg forholder mig helt konkret til, hvordan vi i et specifikt undervisningsforløb kan ramme de Fælles Mål for fagene. Der står fx i Fælles Mål under faget dansk, at eleven skal kunne anvende multimodale udtryksformer. Det kan vi være med til at opfylde, fordi lyd og billeder bliver brugt på bestemte måder hos os. På et andet niveau arbejder vi med, at eleverne i selve undervisningen er med til at formulere mål for undervisningen, og vi hjælper dem med at koble teori og begreber til de oplevelser og erfaringer, de gør sig.”

Hvordan spiller jeres undervisning ind i et undervisningsforløb på skolen?

”Ofte arbejder lærere på skolerne med den analytiske og teoretiske del, men mange steder er der ikke mulighed for at lave en filmproduktion. Hos os får de den teoretiske tilgang, men i høj grad også den praktiske del. Vores fysiske rum understøtter den praktiske produktion, og vores undervisere har netop de kompetencer, det kræver at få produktion til at spille sammen med faglig læring. Derudover håber vi at kunne give et andet perspektiv på et emne, fordi undervisningen er anderledes, fordi vi har en specialiseret viden om film og virkemidler i film og dermed et tydeligt fagsprog.”

Der står fx i Fælles Mål under faget dansk, at eleven skal kunne anvende multimodale udtryksformer. Det kan vi være med til at opfylde, fordi lyd og billeder bliver brugt på bestemte måder hos os.
Kari Eggert Rysgaard
Skoletjenesten FILM-X

Kontakt

Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten undervisningstilbud

Kari Eggert Rysgaard

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
FILM-X
Tlf
33 74 36 69

Måske er du også interesseret i