Om arrangementet

Dato
-
Sted
Region Midtjylland
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer og andre interesserede
Pris
Gratis
Copied!

Rollespilsscenarier i undervisningssammenhæng

I studiegruppen skal vi sammen bidrage til videreudvikling af en ny model for rollespilsscenarier i undervisningssammenhæng og på den baggrund skabe, drøfte og sparre omkring egne rollespilsforløb.
Dato
-
Sted
Region Midtjylland
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer og andre interesserede
Pris
Gratis
Copied!
Rollespil

Formålet med studiegruppen er at kvalificere og videreudvikle en fælles model for immersive rollespilsscenarier til anvendelse i undervisningssammenhæng. Modellen skal være let anvendelig og passe ind i alsidige undervisningssammenhænge, samtidig med at den skaber muligheden for fordybelse og rollespil.

Modellen starter som udgangspunkt som en prototype udviklet i samarbejde med rollespilsefterskolen Østerskov Efterskole, og studiegruppens arbejde med modellen bidrager således direkte til udvikling og kvalificering af modellen.

Studiegruppens deltagere arbejder i fællesskab på at skabe hver sit rollespilsscenarie og -forløb ud fra arbejdet med modellen.

Udbytte

  • mulighed for at arbejde indgående med udviklingen af egne rollespilsscenarier ud fra en, af Skoletjenesten, særligt udviklet model  
  • mulighed for at udvikle eget rollespil og forfine dette
  • mulighed for at bidrage til nuancering af modellen for rollespilsscenarier, der bliver til et konkret og anvendeligt produkt

Arbejdsform

På hvert studiegruppemøde præsenteres, sparres og drøftes deltagernes individuelle arbejde og erfaringer med modellen igennem en iterativ proces, der følger hver enkelt deltagers projekt fra udvikling til gennemførelse. Modellen udvikles og kvalificeres igennem en fælles drøftelse af erfaringer med gennemførelse.

Praktisk

Studiegruppens arbejde foregår primært via digitale møder over Zoom med opstart i slutningen af maj 2022.

Mødedato(er)

Første mødedato meldes ud til deltagerne, og mødedatoer herfra aftales fra gang til gang.

Kontakt

Måske er du også interesseret i