M/S Museet for Søfart

BOXEN der ændrede verden - Forbrugerrolle, produktionskæder og global skibstrafik

Der venter eleverne en sansemættet oplevelse under jorden, når klasselokalet byttes ud med prisvindende arkitektur, skæve gulve, spil og interaktive udstillingsinstallationer på M/S Museet for Søfart.

https://mfs.dk/undervisning/boxen-der-aendrede-verden/

Forløbet indeholder aktiviteter, som eleverne skal udføre individuelt, i mindre grupper og fælles med klassen. Undervejs gennem museets oplevelsesrige og sanselige udstillinger vil der forekomme flere længere ophold, hvor museumsunderviserne sammen med eleverne går i dybden med undervisningsforløbets nøgleord: Forbrugerrolle, produktionskæder og global skibstrafik. Den didaktiske tilgang til fortællingen er dialogbaseret. Forløbet indeholder aktiviteter, som eleverne skal udføre individuelt, i mindre grupper og fælles på klassen. Eleverne vil gennem førstehåndsoplevelser komme helt tæt på autentiske genstande uden montreglas mellem dem og genstandene.

Forløbet varer 1 time.  

https://mfs.dk/undervisning/boxen-der-aendrede-verden/

M/S Brugsen
BOXEN der ændrede verden
Foto

Maria Dønvang

©

Maria Dønvang

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Fysik/kemi, Geografi, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
− eleverne får mulighed for at undersøge et virkelighedsnært emne der handler om hverdagen
− eleverne får redskaber til at se sammenhæng mellem produktionskæder og samfundsudvikling
− eleverne reflekterer over, hvordan genstande fra egen hverdag har været en del af den globale skibstrafik
− eleverne bliver bevidste om deres egen forbrugerrolle i en globaliseret verden
− eleverne får en god, fælles klasseoplevelse