M/S Museet for Søfart

BOXEN der ændrede verden - Forbrugerrolle, produktionskæder og global skibstrafik

Unge forbrugere er de mest bevidste og stiller høje krav til virksomheder. Eleverne lærer deres magt at kende, når de sammen handler ind og diskuterer den indflydelse, som forbrug har.

https://mfs.dk/boxen-der-%C3%A6ndrede-verden

I forløbet går vi i dybden med undervisningsforløbets nøgleord: Forbrugerrolle, produktionskæder og global skibstrafik. Eleverne reflekterer over, hvordan genstande fra
deres egen hverdag har været en del af den globale skibstrafik. Samtidigt placerer forløbet eleven centralt i tematikken, når de som forbrugere har en rolle, hvor de kan tage aktive valg om forbrug ift. klima og politik. Eleven lærer at undersøge produktionskæder fra forskellige perioder, og hvordan produktionskæder har forandret og påvirket samfundet.

 

https://mfs.dk/boxen-der-%C3%A6ndrede-verden

M/S Brugsen
BOXEN der ændrede verden
Foto

Maria Dønvang

©

Maria Dønvang

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
650 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Københavns kommune
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Fysik/kemi, Geografi, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
-Elevens historiefaglige kompetencer styrkes, da der arbejdes med kronologi og
sammenhæng. Eleven lærer at forklare årsager til historiske udvikling og arbejder med
historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt og globalt.
-Elevens perspektiver på verdensmål udfordres og nuanceres, da der arbejdes med
shippingindustrien og forbrugerens betydning for miljøet.
− Eleverne får en god, fælles klasseoplevelse