M/S Museet for Søfart

BOXEN der ændrede verden – forbrugerrolle, produktionskæder og global skibstrafik

Unge forbrugere er de mest bevidste og stiller høje krav til virksomheder. Eleverne lærer deres magt at kende, når de sammen handler ind og diskuterer den indflydelse, som forbrug har.

I forløbet går vi i dybden med undervisningsforløbets nøgleord: Forbrugerrolle, produktionskæder og global skibstrafik. Eleverne reflekterer over, hvordan genstande fra
deres egen hverdag har været en del af den globale skibstrafik. Samtidigt placerer forløbet eleven centralt i tematikken, når de som forbrugere har en rolle, hvor de kan tage aktive valg om forbrug ift. klima og politik. Eleven lærer at undersøge produktionskæder fra forskellige perioder, og hvordan produktionskæder har forandret og påvirket samfundet.

https://mfs.dk/boxen-der-%C3%A6ndrede-verden-ung

BOXEN der ændrede verden
Foto

Maria Dønvang

©

Maria Dønvang

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Geovidenskab, Historie, Naturgeografi, Samfundsfag
Læringsmål:
At eleverne får mulighed for at undersøge et virkelighedsnært emne, der handler om hverdagen.

At eleverne får redskaber til at se sammenhæng mellem produktionskæder og samfundsudvikling.

At eleverne reflekterer over, hvordan genstande fra egen hverdag har været en del af den globale skibstrafik.

At eleverne bliver bevidste om deres egen forbrugerrolle i en globaliseret verden.

At eleverne får en god, fælles klasseoplevelse.