Middelaldercentret

Byens borgere

"Byens borgere" er en omvisning, hvor eleverne følges med en af byens borgere rundt i købstaden og via denne borger får indblik i middelalderens samfund, hverdag og skikke. Hvilke håndværk er der, hvem bestemmer i en købstad, og hvor er toiletterne?
Oplægget afhænger af, hvem af byens borgere der står for rundvisningen. Er det den rige købmand, der kan fortælle om alle de fine varer, eller er det den hårdtarbejdende rebslager, der kan berette om livet i en lille købstad, eller er det en helt tredje? Oplev en lille flig af middelalderen igennem borgerens øjne.

Kom med en af byens borgere rundt i Sundkøbing, mød de handlende, håndværkerne og måske ridderen. Eleverne får et unikt indblik i samfundsstrukturen i en middelalderlig købstad og kan gennem samtale med borgerne få en forståelse for historien.

Hvis I arbejder med et specifikt tema, kan dette aftales forud for omvisningen, således at fokus kan være på dette emne. Fokus kan blandt andet være ”ret og straf”, ”hverdagen” osv.

Efter omvisningen er nogle af eleverne med til at affyre bliderne – middelalderens store, imponerende kastemaskiner.

Klassen har mulighed for, efter omvisning og blideskud, at fortsætte på egen hånd rundt i Sundkøbing, snakke med byens borgere og handlende og få et førstehåndsindtryk af livet i middelalderen. Her kan det være en god idé at have forberedt nogle spørgsmål eller opgaver hjemmefra.

Der kan også bestilles dej til pandebrød, som eleverne selv skal bage. Dette er inkl. i prisen.

Der er udviklet et hæfte med idéer til forberedelse, ”Historien om middelalderen”.

Elever på rundvisning
En ridder
Foto

Middelaldercentret

©

Middelaldercentret

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
80 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev inkl. omvisning, blideskud og pandebrød, 2 lærere kommer gratis med
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Kompetencemål:

Kronologi og sammenhæng:
Via samtale med en af byens borgere får eleven indblik i det middelalderlige samfund, religion, hverdagen og livet generelt. Eleven kan, alt efter klassetrin, diskutere, reflektere og sammenligne den viden, eleven har modtaget under omvisningen, og kan sætte ord på forskellen mellem dengang og nu.

Historiebrug: Historiske scenarier:
Eleven får i mødet med borgeren, der omviser, samt resten af Sundkøbing praktisk erfaring i historien. Eleven ser, føler og mærker historiens forandringer og levevilkår på egen krop og med alle sanser. Gennem oplevelserne kan eleven, alt efter klassetrin, fortælle, reflektere og diskutere forskelle, ligheder, samfundsændringer og normer.

Kan være tværfagligt alt efter tema.

Eleven kan via oplevelser på egen hånd undersøge, diskutere og formidle budskaber ved brug af faglige ord og begreber. Eleven kan sætte ord på kronologisk udvikling og på historiebegrebet. Eleven kan identificere genstande, begreber og sætte ord på disse oplevelser. Samtidig får eleven en sproglig forståelse for, hvordan sproget har udviklet sig fra middelalderen til i dag.

Det er Middelaldercentrets mål at fremme og udbrede kendskab og interesse for historien gennem scenarier, der sætter eleven i forbindelse med alle kroppens sanser og aktiverer en nysgerrighed for læring og samfundsforståelse.