Øhavsmuseet

Døm selv!

Der er lang vej fra enevældens fugtige fangehuller til nutidens demokratiske retssystem. I Faaborg Arrest og retssal kommer I tæt på forbrydernes liv både før og efter dommen. Med vores dilemmaspil på iPad får I selv mulighed for at dømme i autentiske retssager.

Spændet mellem enevældens magt over ret og straf og nutidens demokratiske retssystem er en spændende historisk epoke i Danmark, som samtidig afspejler den generelle samfundsudvikling gennem tiden. De barske fangehuller blev startskuddet på arresthusenes lange historie inden for dansk afstraffelse. Fangehullerne blev udbygget med indespærring af anholdte, der afventede deres dom, og da fængslerne kom til, fortsatte arresthusene med at fungere som varetægtsfængsel inden domsafsigelsen.

Arresten er derfor et oplagt sted at beskæftige sig med ifm. udviklingen af den danske retsstat. Hvordan har holdningen til straf været tidligere, og hvad tænker vi om straf i dag? I udstillingen ser eleverne eksempler på fortidens syn på afstraffelse og får afprøvet deres holdninger til vores retssystem. Gruppevis gennemgår og dømmer de nutidige sager gennem museets dilemmaspil på iPad. Efterfølgende diskuteres deres domme i plenum.

Retssalen i Faaborg Arrest
Thi kendes for ret i Faaborg Arrest.
Foto

Geir

©

Øhavsmuseet Faaborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
800 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne præsenteres for, hvordan forskellige tider har præget tankerne om ret og straf. De vil få en øget forståelse af brud og kontinuitet i samfundet og kende betydningen af kanonpunktet ’Grundloven af 1849’ i relation til emnet ret og straf. Eleverne vil kunne diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat. De vil opleve, hvordan systemet bl.a. hviler på kendskabet til, hvordan de danske domstole dømmer.