Øhavsmuseet

Find tyven!

Følg med ind bag murene, og oplev Arrestens solide celler og retssalens hårde anklagebænk. Med forbryderalbummet i hånden skal I nu på jagt efter fingeraftryk og spor efter tyvene.

Bag murene får eleverne en autentisk oplevelse af både Arresten og selve retssalen. Vi taler om, hvad arresthuse var i gamle dage, og hvordan de fungerer i dag. Vi besøger fangecellerne, fangegården og Arrestforvarerens soveværelse og får en snak om hverdagslivet i en arrest undervejs.

Eleverne får et ark med portrætter af tidligere forbrydere i Arresten. Parvis skal de nu på jagt efter den enkelte tyvs fingeraftryk, hvor de samtidig vil finde en genstand, der har med forbrydelsen at gøre. Vi mødes til sidst i retssalen og får en snak om de indsatte og deres forbrydelser. Hvad gjorde de? Hvilken straf fik de? Hvorfor hedder det 'på vand og brød', og puttede man børn i fængsel? Besøget giver anledning til mange tanker om ret og straf dengang og nu.

Øhavsmuseet Faaborg - Arresten
En lang vej til friheden.
Foto

Ard Jongsma

©

Øhavsmuseet Faaborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Prisen er inkl. undervisningsmateriale

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Fokus på kommunikation gennem skiftevis at lytte og stille spørgsmål. Vi arbejder med kronologi og forandringer i magtanvendelsen. Eleverne får konkrete eksempler på, hvordan arresthuse og forbrydelser har ændret sig i tidens løb.