Kulturskolerne

Kulturpakke – Leg med arkitektur og kunst på Ordrupgaard - Dagtilbud: 5-6 år

Med udgangspunkt i Ordrupgaard Museums skønne park, som er fyldt med stedsspecifikke kunstværker, undersøger børnene arkitektoniske legerum og kunst med hele kroppen. Vel hjemme i dagtilbuddet arbejdes der videre med selv at skabe arkitekturmodeller, der indbyder til ophold og leg.

Forløb:

Dag ét: 
I vælger selv en dag at besøge Ordupsgaards park på egen hånd.

På Ordrupgaard låner I kulturpakkens kasse med arkitekturspejle samt en trykt guide med tips til øvelser og lege – og går herefter på opdagelse sammen. I kommer til at opleve parkens mange kunstværker og rumlige installationer på helt nye måder, når materialer, farver, rum og strukturer undersøges gennem leg og med hele kroppen.

Dag to:
Efter aftale, og gerne kort tid efter at I har besøgt Ordrupgaards park, får I besøg i børnehaven af enten Julie Dufour eller Charlotte Carstensen, begge arkitekter fra All About A.

Julie og Charlotte vil inspirere børnene til selv at skabe arkitektoniske installationer til leg og ophold.

Arkitekturmodellerne bygges af genbrugsmaterialer tilsat modelmaterialer, som arkitekterne medbringer. Børnene beholder naturligvis deres modeller.

Formål

 • At børnene får indblik i arkitekturens univers.
 • At børnene får kendskab til forskellige materialer, former, funktioner og størrelsesforhold.
 • At styrke børnenes finmotorik, rumlige opfattelse og evne til at sætte form på en ide.

Det kan I gøre før besøget

 • Der kan eventuelt indsamles genbrugsmaterialer til projektet efter vejledning af arkitekten. Genbrugsmaterialerne kan fx kildesorteres.
 • På ture i nærområdet eller på legepladsen indsamles der små grene til arkitekturværkstedet.
 • Planlæg besøget i Ordrupgaards Park. Porten til parken er åben alle dage kl. 8-18, og der er gratis adgang. Vær dog opmærksom på, at der ved dårligt vejr er lukket for adgang til nogle af værkerne. Læs mere på Ordupgaard.dk 
 • Under jeres besøg i Ordupgaards park skal I låne en kasse med arkitekturspejle og opgaver. Hvordan I får adgang til denne, får I besked om særskilt. 

 Det kan I gøre efter besøget

 • Efter besøget af arkitekten kan børnene tegne deres arkitekturmodeller, og de kan sætte ord på deres design ved at fortælle om deres byggeri i plenum.

Underviser

Julie Dufour, arkitekt og formidler, og Charlotte Carstensen, arkitekt og formidler

www.allabouta.dk

Hvor: 
Dag ét: Ordrupgaard Museums park (på egen hånd) 
Dag to: I jeres egne lokaler i dagtilbuddet med besøg af enten Julie Dufour eller Charlotte Carstensen
Antal børn: Max. 12
Varighed: To dage, kl. 9.30-11.00 (samme gruppe børn begge dage) 
Periode: Efterår 2021 og forår 2022

Barn bruger arkitektur-næsespejl imens det sidder i et net

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
12 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
 • Mulighed for at spise medbragt mad
 • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Læringsmål: Dette forløb bidrager blandt andet til disse pædagogiske mål i den pædagogiske læreplan:

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Børnene oplever deltagelse og medindflydelse.

Børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og får tillid til egne potentialer
Børnene oplever samspil og tilknytning til det pædagogiske personale.

KOMMUNIKATION OG SPROG
Forløbet understøtter at børnene opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i sociale fællesskaber.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE
Børnene opnår erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag og virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.
Børnene opnår erfaring med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier