Fredericia Natur & Miljø

Mere natur på skolen - vi hjælper bier og andre insekter

Hvad betyder insekterne for os og for biodiversiteten? Og hvordan kan vi hjælpe naturen på vej?
Gennem oplæg og praktiske øvelser bliver eleverne introduceret til vilde bier og andre bestøvende insekter (hvepse, fluer, sommerfugle). Eleverne hjælper med at forbedre biodiversiteten på skolens udearealer. De bygger redesteder til vilde bier og etablerer en blomstereng på skolen. Insektlivet kan herefter følges på nært hold.

Vi lægger vægt på, at eleverne deltager aktivt i undervisningen. Vi kommer omkring en række generelle spørgsmål om insekters opbygning og levevis samt betydning for biodiversiteten. Fx hvad er bier? Hvor mange findes der? Hvordan ser en bi ud/anatomi? Hvad er forskellen mellem bier, hvepse og fluer? Hvordan lever bierne/livscyklus? Hvor bor bierne? Hvordan kan man hjælpe bier? Emnerne er uddybet i vedhæftede undervisningsplan.

Eleverne afslutter forløbet med at bygge bireder, som de kan tage med sig hjem. Underviseren medbringer materialer til at bygge forskellige modeller. De får også udleveret frø af hjemmehørende blomsterarter til at udså hjemme på skolen for at forbedre levevilkårene for insekter. 

Forløbet varer 1½ time x 2 inklusiv redebygning.

Undervisningsforløbet tilbydes til i alt 25 skoleklasser i 2020. Undervisningsforløbet foregår på skolen og i samarbejde med Foreningen Vilde Bier i Danmark og Danmarks Naturfredningsforening.

Forberedelser før undervisningsforløbet:

Lærer og elever finder et område på skolen, hvor eleverne kan skabe mere naturvenlige forhold og øge biodiversiteten. Eleverne opfordres til at medbringe hule plantestængler, fx bambuspinde og tagrør, til undervisningsdagen.

Klassen forbereder sig til emnet ved at læse den vedhæftede baggrundsviden ”Hjælp de vilde bier” (faglig læsning). Se vedhæftede dokument.

Bi reder i Fredericia

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Læsning, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Dansk, Håndværk og design, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven kan forklare biens opbygning, og hvordan den indgår i fødekæder og samspil med naturen.

Eleven kan beskrive, hvordan vi kan forbedre biodiversiteten, og forklare interessemodsætninger i måden, vi forvalter naturen lokalt og globalt.

Eleven kan bygge bireder i forskellige materialer efter formål og instruktion.