Vestforbrændingen

PowerLab

PowerLab er vores forløb, hvor eleverne via de naturfaglige kompetencemål dykker ned i teknologien bag energiproduktion og –forsyning. Ved en række interaktive øvelsesmodeller undersøger eleverne, hvordan affaldet og energien udnyttes bedst muligt.

I PowerLab sættes der fokus på, hvordan affaldet udnyttes bedst muligt, hvordan energien udnyttes til strøm og fjernvarme, og hvordan teknologien bag fungerer. 

Eleverne undersøger, hvad der skal brændes, og hvad det er bedst at sortere fra. Hvordan overfører man affaldets energi og udnytter den til strøm og fjernvarme? Hvordan optimerer man overførslen af energi, og hvordan bevarer man den?

 

PowerLab

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse
Fag:
Fysik/kemi, Natur/teknologi, Samfundsfag, Uddannelse og job
Læringsmål:
Modelleringskompetencen iscenesættes igennem hele forløbet, når eleverne skal forholde sig til og bruge både fysiske og digitale modeller.

Undersøgelseskompetencen kommer i spil, når eleverne skal danne hypoteser og teste dem i de interaktive øvelsesmodeller, der integrerer både fysiske og digitale virkemidler.

Perspektiveringskompetencen bliver understøttet i et afsluttende spil om bæredygtig energiforsyning. Her skal eleverne stå for en bys sorteringsordning, skaffe brændsel til forbrændingsanlægget, så byen ikke fryser, og finde løsninger, når byen ændrer sig, eller vejret skifter.

Kommunikationskompetencen understøttes ved det registreringsprogram, eleverne bruger gennem forløbet. Her opsamler eleverne data og observationer, som bliver til en samlet præsentation, de kan tilgå og hente, når de kommer hjem på skolen, og på den måde arbejde videre med emnet.