Anemonen

Udendørs improvisation og bevægelse

En udendørs workshop med fokus på trivsel, fællesskab og samarbejde. Vi laver sjove og lærerige øvelser, der sætter fokus på improvisation og at sige JA til sig selv og hinandens ideer.

Her får eleverne modet til at fejre deres fejl, modet til egen og fælles ideudvikling og modet til at stå frem foran hinanden. Eleverne samarbejder og skaber fællesskab i trygge udendørs rammer.

I workshoppen laver vi forskellige lege og øvelser, som bl.a. består af at sige ”JA” til egne og hinandens ideer og fantasi. Vi undersøger, hvordan klassen sammen kan skabe en fælles fortælling og samarbejde på vejen derhen. Det kan både være fysiske og mundtlige øvelser, hvor de bygger videre på hinandens historiefortællinger og bevægelser.

En sjov og lærerig dag med plads til alle. Vi har fokus på at skabe en dag med plads til alle, uanset om man er snakkesalig og udadvendt eller genert og tilbageholdende. 

Workshoppen er med Anemonens scenekunstlærer, dramaturg/skuespiller/dramapædagog/historiefortæller Mia Møller.

For spørgsmål til indhold kontakt venligst miam@anemonen.dk

Et foto af børn, der har det sjovt sammen
Foto

Kasper Rebien

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1800 kr.
Max deltagere:
27 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Elevernes alsidige udvikling, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Idræt, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
Målet med workshoppen er at skabe trivsel og sammenhold i klassen. Derudover er målet, at eleven lærer at improvisere med kropssprog og stemme og aflæse eget og andres. At eleven får en viden om kroppens og sprogets virkemidler. At eleverne kan skabe fælles fortællinger i samspil med andre, og at eleverne undervejs kan bruge kroppen som udtryk. Undervejs præsenteres eleverne for, hvornår man skal lytte, og hvornår man skal ytre sig. Afslutningsvis skal eleverne reflektere over workshoppen og de tanker, de tager med derfra. Læringsmålene tilpasses og målrettes det pågældende klassetrin.

Se alle tilbud fra: