Om arrangementet

Dato
-
Sted
Arbejdermuseet
Type
Masterclass
Målgruppe
Undervisningsansvarlige (eller tilsvarende) samt inspektører/ledere inden for undervisning og formidling
Pris
Gratis
Copied!

Masterclass i demokratisk pædagogik

Arbejder du på et museum, der har en vision om at understøtte børn og unges demokratiske dannelse og kunne I tænke jer at få den mest aktuelle viden og konkrete bud på, hvordan det kan udfoldes i praksis?
Dato
-
Sted
Arbejdermuseet
Type
Masterclass
Målgruppe
Undervisningsansvarlige (eller tilsvarende) samt inspektører/ledere inden for undervisning og formidling
Pris
Gratis
Copied!

Masterclass i demokratisk pædagogik er et nyt tilbud fra Skoletjenesten og Arbejdermuseet, hvor du kommer tæt på den daglige praksis på et af landets førende museer på området. Du får mulighed for at komme helt ind i maskinrummet og tale med forskellige faggrupper, der med hvert deres perspektiv bidrager til Arbejdermuseets arbejde med demokratisk pædagogik. Du bliver præsenteret for arbejdsmetoder udviklet gennem mange år, og du får et eksklusivt indblik i de gevinster, der er ved at arbejde med demokratisk pædagogik, men også i de udfordringer, der opstår, når demokratisk pædagogik er pejlemærket.

Arbejdermuseet har gennem mange år arbejdet målrettet med demokratisk pædagogik som et pejlemærke og værdi for undervisning og børn- og ungerettede aktiviteter på museet. Igennem undervisningsprojekter, udstillinger og partnerskaber med uddannelsesverdenen er den demokratiske pædagogik blevet fintunet, så den i dag udgør et samlet perspektiv, der rummer både pædagogiske værdier, konkrete undervisningsmetoder og arbejdsformer til udvikling af udstillinger og aktiviteter. Demokratisk pædagogik er ikke bare et anliggende for den undervisningsansvarlige, men en samlet tilgang til arbejdet med både undervisning, udstillinger og aktiviteter.

Udbytte

På Masterclass om demokratisk pædagogik får du/I:

 • Et refleksivt og praktisk grundlag for at kunne igangsætte et (videre) udviklingsarbejde på eget museum inden for demokratisk pædagogik
 • Forudsætninger for realistisk at kunne vurdere, hvad der skal til for at lykkes, og prioritere hvilke dele og aspekter af den demokratiske pædagogik, der er velegnet til dit museum
 • En grundig indsigt i den demokratiske pædagogiks kernebegreber, potentialer og udfordringer - organisatorisk, metodisk og teoretisk på Arbejdermuseet
 • Mulighed for refleksion over egen praksis i mødet med andres praksis
 • Et lille og fortroligt netværk blandt museer i Danmark, der aktuelt arbejder på at skærpe egen demokratiske undervisningspraksis

På Masterclass i demokratisk pædagogik møder du:

Linda Nørgaard Andersen, Program og publikumschef. Linda fortæller åbenhjertigt om visioner og strategiske satsninger i museets rejse frem mod en organisatorisk forankring af en museumspraksis, hvor demokratisk pædagogik og dannelse er omdrejningspunktet.

Kristine Kamp Albæk, Museumsinspektør. Kristine giver deltagerne indblik i den samskabende proces mellem forskning, udstillingsfaglighed og undervisningsfaglighed i udviklingen af udstillingen Aktivist.

Galit Peleg og Ane Riis-Svendsen, Undervisnings- og udviklingsansvarlige. Ane og Galit indvier deltagerne i dilemmaer og konsekvenser af brugerinddragelse som en hjørnesten i udvikling af demokratisk pædagogik og faciliterer afprøvning af pædagogiske metoder i udstillingen Aktivist.

Leon Dalgas Jensen, Lektor, ph.d. Leon deler sin viden om forskellige positioner i demokratisk pædagogik og sine fund fra forskning i Arbejdermuseets undervisningspraksis.

Dorte Villadsen, Pædagogisk udviklingschef i Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer. Dorte faciliterer masterclass-forløbet og står for den praktiske organisering og evaluering.

Desuden møder deltagerne gennem de to dage på Arbejdermuseet, direktør Søren Bak-Jensen og øvrige medarbejdere.

Program

Program meldes ud til deltagere per mail.

Arbejdsform

Formen veksler mellem oplæg, workshops og aktiviteter i relevante udstillinger. Undervejs forventes det også, at deltagerne laver præsentationer af problemstillinger fra deres egen praksis som del af workshops og drøftelser.

Praktisk

Masterclass i demokratisk pædagogik foregår på Arbejdermuseet som to heldagsarrangementer samt to onlinesessioner.

Masterclassen udbydes som et pilotforløb, hvor deltagelse er gratis.

Mødedatoer

Dato for forberedende onlinesession: 27. april 2022 kl. 11.00-12.30 og opfølgende onlinesession: 16. maj 2022 kl. 10.00-12.00.

De to heldagsarrangementer foregår på Arbejdermuseet den 2. og 3. maj 2022.

 

 

Målgruppe

Deltagerne er undervisningsansvarlige (eller tilsvarende) samt inspektør eller leder for formidling og undervisning på samme museum. Samlet deltager to personer fra 4-5 museer i Danmark.

Der planlægges eventuelt med et opsamlingsseminar med invitation af flere deltager fra andre interesserede museer i Danmark.

Deltagerforudsætninger

 • En veletableret undervisningsafdeling med en dedikeret medarbejder med ansvar for undervisningen
 • Ledelsesopbakning til og ambition om at arbejde med (aspekter af) demokratisk pædagogik
 • Mulighed for at deltage to personer i masterclass-forløb: den undervisningsansvarlige samt en leder eller museumsinspektør med ansvar for udstillinger/aktiviteter/undervisning
 • Mulighed for at deltage to hele dage i København, i to digitale møder samt at forberede oplæg til de fælles workshop og at arbejde med problemstillinger fra eget museum mellem mødedagene
 • Mulighed for at involvere andre medarbejdere fra eget museum i indsatser afledt af forløbet
 • Kommende aktiviteter, udstillinger, udviklingsprojekter eller lignende, hvor indsigt og udbytte fra Masterclass-forløbet kan anvendes

Tilmelding

Deltagere til masterclass udvælges med afsæt i en dialog med Skoletjenesten. Hvis du er interesseret, skal du tage kontakt til Dorte Villadsen på dv@skoletjenesten

Elever på Arbejdermuseet

Spørgsmål til Masterclass

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i