Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Gevinsten ved partnerskab

Af
Marie Damsgaard Andersen
1-2 timer med et undervisningstilbud og så hjem igen – sådan bruger de fleste skoler kulturinstitutionerne. Men flere og flere kulturinstitutioner tilbyder nu at indgå partnerskaber med skoler, og det giver helt nye muligheder for læring - både for elever og lærere.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Museum og skole lærer af hinanden

På Kunstmuseet Arken er samarbejdet med læreren i fokus. For når læreren og museumsunderviseren mødes om et fælles arbejde, sker der noget med begge parter – de lærer af hinanden, får nye redskaber og bliver skarpere på de faglige og pædagogiske valg. ”I vores kommende projekt Laboratorium for Kreativ læring har vi fokus på kompetenceudvikling og gensidig læring mellem museum og skole”, fortæller Jane Bendix, Skoletjenesten Arken. Også mange lærere oplever en genvist ved at være i partnerskab med en kulturinstitution: ”Når man har været lærer i 14 år, så giver det nyt liv, og det er meget vigtigt. Det giver mig arbejdsglæde at være med i den slags samarbejde”, Lisbeth, der er lærer i udskolingen.

Elevernes udbytte

Men hvad betyder det for elevernes læring, at de kommer tilbage til den samme kulturinstitution mange gange? Lisbeth er ikke i tvivl: ”Eleverne får så meget større udbytte ved at komme igen nogle gange og kunne fordybe sig og være i det mere end bare sådan et enkelt to-timers besøg”. I Zoologisk Have har et partnerskab med Gadehaveskolen betydet, at de samme elever har brugt haven gennem flere år. Og det begynder at vise sig i elevernes læring. ”Vi kan se, at eleverne får mange læringsmæssige og sociale succesoplevelser. Tiden til fordybelse betyder, at det komplekse naturfaglige univers åbnes op gennem konkrete og praktiske øvelser. Pludselig kan vi høre eleverne bruge meget specialiserede fagbegreber som en naturlig del af deres dialog,” fortæller Louise Nordbjerg Bach fra Skoletjenesten Zoologisk Have.

Eleverne får så meget større udbytte ved at komme igen nogle gange og kunne fordybe sig og være i det mere end bare sådan et enkelt to-timers besøg.
Lisbeth
Lærer i udskolingen

Faglig selvtillid

Et partnerskab kan udmøntes på mange forskellige måder. På Arbejdermuseet har man efterhånden en bred vifte af erfaringer: Fx har en skole placeret en hel uges undervisning for 9. årgang i en af museets udstillinger og brugt det som udgangspunkt for elevernes projektopgave. Museet har også deltaget i et 4-ugers undervisningsforløb for 8. årgang udviklet sammen med skolens læsevejledere, hvor museets udstillinger skabe en forforståelse for elevernes læsning af skøn- og faglitteratur. Og i andre partnerskaber har elever bidraget til at udvikle både udstillinger og undervisningsforløb. Det giver eleverne et særligt ansvar og en tilknytning til stedet, som resulterer i en øget faglig selvtillid, når de oplever, at de kan sætte deres viden i spil over for andre.

Ligegyldigt hvilken form samarbejdet får, efterlader det indtryk hos både elever og lærere: ”Når fremmede undervisere og andre professionelle underviser og samarbejder med vores elever, giver det mig mulighed for at se nogle nye og andre sider af mine elever og den enkelte elevs potentialer og udviklingsmuligheder”, siger Mette, der er lærer i København.

Vi kan se, at eleverne får mange læringsmæssige og sociale succesoplevelser. Tiden til fordybelse betyder, at det komplekse naturfaglige univers åbnes op gennem konkrete og praktiske øvelser. Pludselig kan vi høre eleverne bruge meget specialiserede fagbegreber som en naturlig del af deres dialog.
Louise Nordbjerg Bach
Skoletjenesten Zoologisk Have

Kontakt

Marie Damsgaard Andersen_undervisningstilbud_skoletjenesten

Marie Damsgaard Andersen

Souschef (barsel)

Måske er du også interesseret i