Om Skoletjenesten
  • Skoletjenesten_undervisningstilbud_Lærerkursus

    Vikingeskibe og designproces

    Foto: Werner Karrasch

    ’Vikingeskibe og designproces’ er et særligt lærerkursus skabt på tværs af to eksterne læringsmiljøer.

    Kurset foregår over to dage: Første dag på Vikingeskibsmuseet og anden dag på Designmuseum Danmark.

Lærerkursus kobler håndværk og design sammen

Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmarks tværinstitutionelle lærerkursus udviskede grænsen mellem håndværk og designprocesser og gav de deltagende lærere konkrete metoder med tilbage til skolerne.
Af
Sofie Prip

Flere lærere kan have svært ved at se koblingen mellem håndværksfagene og design. Det er i hvert fald, hvad Kathrine Noes Sørensen fra Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet og skolekonsulent på Designmuseum Danmark, Gitte Kopenhagen, har erfaret, når de har talt med lærere om faget ‘håndværk og design’.

Derfor valgte de at slå sig sammen om at afholde lærerkurset ‘Vikingeskibe og designproces’, som strakte sig over to dage med besøg på begge museer. Formålet med kurset var at vise, at design og håndværk går hånd i hånd, selv inden for håndværk hvor særligt funktion er i centrum.  

Funktion er en del af design 

“Som eksterne læringsmiljøer kan vi åbne op for vores ekspertområde og give nogle nye perspektiver på, hvordan man kan udforske sammenhængen mellem håndværk og designprocesserne. For eksempel ved at arbejde med vikingeskibe i en designmæssig kontekst,” siger Kathrine Noes Sørensen, og Gitte Kopenhagen uddyber:

“For mange handler design om æstetik, men i virkeligheden er funktion ligeså bestemmende for, hvordan et design udmønter sig. Det ville vi gerne tydeliggøre for lærerne på kurset.” 

Det gjorde de med nogle håndgribelige metoder, som lærerne kunne tage med hjem og bruge på skolerne, og to af dem kan du læse mere om herunder.  

Logbog sætter fokus på processen 

Første dag på kurset foregik på Vikingeskibsmuseet, og her skulle deltagerne arbejde med formgivning af egetræsplanker, som vikingerne angiveligt gjorde det, da de byggede deres skibe. I arbejdet med egetræsplankerne var der fokus på processen. Blandt andet skulle deltagerne lave en logbog, hvor de skulle beskrive materiale, proces og resultat. 

Lærerkursus skema_skoletjenesten_undervisningstilbud
Logbog, som deltagerne skulle udfylde. 

Selv hvis man ikke har egetræsplanker til rådighed på sin skole, kan man ifølge Kathrine sagtens bruge øvelsen til at arbejde procesorienteret med andre håndværk.

“Vi kiggede på, hvad materialet kan, hvad det gør i processen, når man arbejder med det, og hvad resultatet bliver. Det gjorde vi for at vise, at funktionen er afhængig af materialet. Og funktion er en del af designet,” siger Kathrine Noes Sørensen.

Udover logbogen benyttede deltagerne sig også af Personal Meaning Mapping ud fra begrebet ’vikingeskibe og designproces’ for at se, hvilket udbytte de havde fået fra dagen. Personal Meaning Mapping er også en god evalueringsmetode at bruge i klasselokalet.

Man kommer langt med en papkasse 

Kursets dag to foregik på Designmuseum Danmark og havde fokus på designprocessen.

“Det er vores erfaring, at de fleste lærere tænker, at designprocessen er meget kaotisk, fordi det er en kreativ proces, men til kurset ville vi gerne vise, at den kan køre meget struktureret, uden det går ud over kreativiteten,” siger Gitte Kopenhagen. 

Det gjorde hun ved at introducere en metode, som skaber et overblik over designprocessen. Det eneste man skal bruge er en papkasse, hvor hver side af kassen illustrerer en fase i processen. Så er idéen, at man udelukkende koncentrerer sig om én side ad gangen. Det kunne f.eks. være idégenerering.

“Papkassen kan synliggøre, at der er forskellige faser i en designproces, og at man engang imellem er nødt til at gå tilbage til en tidligere fase, hvis der er noget, der skal revurderes. På den måde bliver det meget fysisk, at vi drejer papkassen, når vi skifter fase, og vi får vist, at det ikke er en lineær proces, hvor man får en god idé og så ellers bare suser derudaf,” siger Gitte Kopenhagen.

Hun uddyber, at papkassen kan have flere funktioner. For eksempel kan man bruge den som udstillingspodie til sit design, og man kan opbevare ting i den undervejs i forløbet.