Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Skoletjenesten bygger bro mellem børn og politikere

Af
Anna Eg Pedersen
På Bornholm har man taget temperaturen på folkeskolereformen ved at afholde dialogmøde for skoleelever og politikere. Skoletjenestens koordinator på Bornholm har tilrettelagt mødet, der er et godt eksempel på, hvordan samarbejde på tværs af skole, kommune og skoletjeneste betaler sig.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

På solskinsøen har koordinator for Skoletjenesten Bornholm, Ulla Didriksen, haft til opgave at tilrettelægge et møde for øens skoleelever og lokalpolitikere. På initiativ fra børne – og skoleudvalget har kommunalbestyrelsen på Bornholm besluttet, at der skulle afholdes et dialogmøde for de bornholmske skoleelever, som skulle tage temperaturen på folkeskolereformen.

Dette dialogmøde stod Ulla Didriksen for at tilrettelægge, og her var 140 skoleelever fra 5. til 9. klasse sammen med deres skoleledere samlet i foråret på Søndermarkskolen i Rønne, hvor også politikerne fra børne – og skoleudvalget var tilstede.

Samspil mellem politikere og elever

Formålet med dialogmødet var at finde ud af, hvilke dele af folkeskolereformen, der fungerer, og hvilke dele, der halter. Eleverne delte deres vurderinger og synspunkter i grupper, som politikerne efterfølgende diskuterede i en paneldebat.

- Det var rigtig interessant at møde de børn, det handler om, fremfor kun lærere og skoleledere, som jeg oftest er i kontakt med, og det gav politikerne en mulighed for at møde børnene, der hvor de er. Det rykker noget, når politikerne er med hele vejen, siger Ulla Didriksen.

Resultater skal implementeres

Resultaterne viste blandt andet, at eleverne er positive overfor, at den nye skolereform lader dem komme mere ud af huset, men de efterspørger mere åben skole – flere virksomhedsbesøg og flere museumsbesøg, der kan gøre eleverne klogere på Bornholm. Her kommer Skoletjenesten Bornholm ind i billedet.

- En god dialog er blevet sat i gang, og nu det er vigtigt, at der bliver fulgt op på resultaterne. Som koordinator i Skoletjenesten kan jeg hjælpe med den proces både ved at understøtte samarbejdet mellem skoler, kommuner og kulturinstitutioner og ved at udvikle og synliggøre de mange undervisningstilbud i de eksterne miljøer her på Bornholm, siger Ulla Didriksen og uddyber:

- Pt. er jeg tovholder på projektet ”Museet i den åbne skole”, som er et samarbejde mellem regionskommunen, Bornholms Kunstmuseum og Svartingedalens skole i Hasle. Det skal udmønte sig i et læringstilbud, der skal tilbydes de andre skoler på Bornholm. Projektet giver mulighed for at udvikle materialer til brug før og efter et besøg og foregår i et tæt samarbejde med lærere, museer og kommunen, som jeg repræsenterer.

Skoletjenesten Bornholm:

 •  Udvikler og udgiver kataloget ”Skoletjenesten Bornholm” - en bred vifte af læringstilbud tilpasset de nye Fælles Mål
 • Opbygger netværk mellem kultur/naturinstitutionerne og erhverv
 • Udvikler og afholder pædagogiske dage for kultur/naturinstitutionernes undervisningspersonale
 • Tilrettelægger og gennemfører studieture for kultur/naturinstitutionernes undervisningspersonale
 • Udbyder lærerkurser og øvrige arrangementer
 • Opbygger ambassadørnetværk på skolerne
 • Udsender nyhedsbreve
 • Er tovholder på studiegrupper, eksempelvis Skoletjenesten Bornholm, Science, Samarbejde Skåne/Bornholm
 • Inddrager kultur/naturinstitutionerne i Nationalt netværk af skoletjenester, gennem fx deltagelse i Museet i den åbne skole
 • Er koordinator for Åben skole på Bornholm – inddrager erhverv og bevægelses – og idrætsaktiviteter
 • Koordinerer kontakten fra kultur/naturinstitutionerne til øens uddannelsessteder, herunder pædagoguddannelsen og læreruddannelsen
 • Koordinerer ad hoc kultur – og naturtilbud til skolerne

Kontakt

Ulla Didriksen Skoletjenesten undervisningstilbud

Ulla Didriksen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig / Koordinator, Skoletjenesten Bornholm
Tlf
20 33 59 23
Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten undervisningstilbud

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68

Måske er du også interesseret i