Om Skoletjenesten
 • Forstadens stemmer_undervisningstilbud_skoletjenesten

  Forstadens stemmer

  ”Forstadens stemmer” er et undervisningstilbud om forstaden og historiske kilder til 5.-7. klasse.

  Tilbuddet består af 8 lektioner og inkluderer film, kildesæt, byvandring og lærervejledning.

  Tilbuddets omfattende "metodekit" betyder, at det kan bruges i hele landet. I lærervejledningen beskrives, hvordan du som lærer kan gennemføre undervisningen selv eller i samarbejde med dit lokale museum.
 • Opbygning af samarbejde

  I arbejdet med at finde den fælles form har medarbejderne på Greve Museum og Forstadsmuseet diskuteret undervisningens indhold og form ud fra værktøjet Den didaktiske trekant.
 • Hør mere

  Vil du gerne vide mere om erfaringerne fra samarbejdet, kan du kontakte regional koordinator for Region Hovedstaden og Sjælland Marie Broen Jensen:

  mbj@skoletjenestenetvaerk.dk
  Tlf: 21 69 32 14

Udforsk forstæderne i hele landet

Greve Museum og Forstadsmuseet har sammen udviklet et undervisningstilbud og ”metodekit”, som kan hentes og bruges i hele landet. Tilbuddet "Forstadens stemmer" lærer eleverne om forskellige kilder og forstadens historie og lader eleverne bidrage med deres egne kilder.
Af
Marie Broen Jensen

I august 2018 testede museerne undervisningstilbuddet på to mellemtrinsklasser på to skoler i henholdsvis Greve og Brøndby strand. Eleverne var meget optagede af, at de skulle producere deres egne kilder og gå byvandring rundt i deres eget kvarter, hvor de lagde mærke til kendetegn ved forstaden som grønne områder, adskilt trafik, forskellige boliger og institutioner som børnehaver, skoler, plejehjem mm.

Elevernes afprøvning af tilbuddet gav museerne indblik i, hvilke udfordringer eleverne havde i forhold til kildernes sværhedsgrad, opgavernes formuleringer, samt elevernes generelle interesse for emnet. Derudfra kunne de to museer finpudse tilbuddet, og lave det "metodekit" som lærere i hele landet kan gøre brug af. 

Arkivmateriale og elevinddragelse i undervisningen
Særligt for de to museer er, at deres genstandsfelt inkluderer både arkivmateriale i form af skriftlige kilder om forstæderne og byrummet med dets grønne områder, boliger, veje, stisystemer og offentlige bygninger. Arkivmaterialet og byrummet giver mulighed for, at eleverne kan stifte bekendtskab med forskellige typer af historiske kilder.

Arkivmaterialet i undervisningstilbuddet er nøje udvalgt, så det netop beskriver forstadens kendetegn, og kilderne oplyser om, hvilke faktorer, der var vigtige, da man byggede forstæderne. For eksempel skulle alle have mulighed for at dyrke deres fritidsinteresser, få en bolig med vand, varme og toilet, komme i børnehave og skole samt kunne færdes sikkert i trafikken på vej til skole.

Gennem arbejdet med kilderne lærer eleverne om, hvordan kilderne kan fortælle om fortiden. At kilderne blandt andet er erindringer, avisartikler og reklamer, giver eleverne en forståelse for, at kilderne er blevet til i forskellige situationer, og at det påvirker indholdet. For eksempel er en erindring påvirket af, at der er gået lang tid siden, personen oplevede begivenheden.

Hensigten med byvandringen i forstaden er på samme måde, at eleverne får øje for, hvordan pladser, stier og bygninger kan fortælle om fortiden. De skal for eksempel undersøge, hvordan byrummet er indrettet, og hvilken effekt det har på deres egen brug af rummet.

Endelig skal eleverne som en del af tilbuddet selv producere deres egne kilder, og de afprøver på den måde selv, hvordan kilder både har et indhold og kan udtrykke en bestemt tendens eller holdning.

Du kan booke undervisningstilbuddet her.

Samarbejde mellem to museer og ekstern konsulent
Udviklingen af undervisningen begyndte i efteråret 2017, og de to museer har tilsammen stillet med 3-5 medarbejdere til projektet. Derudover har museerne også inddraget Skoletjenesten - Videncenter for eksterne læringsmiljøer som ekstern konsulent i processen.

Katrine Wacherhausen Huusom fra Skoletjenesten på Forstadsmuseet har deltaget i projektet, og hun forklarer, at museumssamarbejdet har været en positiv oplevelse.

”Samarbejdet med Greve Museum har været givende, fordi vi har været tvunget til at tænke ud af boksen på begge museer. Vi laver til daglig skoletjeneste på så forskellige måder, men ofte om de samme emner. Det har været udfordrende, spændende og dejligt at kunne sparre med andre, der brænder for det samme som en selv: nemlig undervisning og skoletjeneste,” siger hun.

Undervejs i processen blev deltagerne tvunget til at finde et fælles ståsted for undervisningens indhold og form.

”Under arbejdsprocessen med ’Forstadens Stemmer’ måtte vi først arbejde os hen imod en fælles form, som kunne fungere for begge museer. I den forbindelse har samarbejdet med Skoletjenesten - Videncenter for eksterne læringsmiljøer været vigtigt. De hjalp os med at holde øjnene på bolden og hele tiden arbejde os henimod den fælles form.”