Musikmuseet 2020-21

Årsberetning Skoletjenesten Musikmuseet 2020-21
Unge laver musik i det fri
Nøgletal for Musikmuseet 2020-21

Musikmuseet har i det forgangne skoleår haft fokus på at udvikle museets erfaring og praksis i forhold til kreative og legende processer. Legen har ofte en stærk kropslig og sanselig dimension. Samtidigt findes der tætte forbindelser mellem legen og arbejdet med æstetiske læreprocesser og kreative musikalske processer. Skoletjenesten Musikmuseets motivation for at arbejde med dette område er at kvalificere ikke bare afdelingens erfaringer med læring gennem leg, men også at bidrage til samarbejdsprojekter med viden og erfaringer fra det musikfaglige felt, hvor mange kreative processer har et slægtskab med den legende proces. På grund af corona-situationen har de involverede projekter i højere grad haft fokus på vidensindsamling og procesudvikling, da praksisdelene i længere perioder har været stærkt udfordrede af hjemsendelser og skolenedlukninger. Dette har imidlertid givet mulighed for at skabe et solidt vidensfundament og koblinger til nye samarbejdspartnere. 

 

I løbet af corona-perioden har Skoletjenesten Musikmuseet tilrettelagt undervisningen til de udfordringer, retningslinjer m.m., som situationen krævede. Museets undervisningsforløb indeholder en stor del hands-on aktiviteter, og forløb hvor eleverne roterer mellem forskellige stationer. Det har derfor været nødvendigt løbende at tilrette alle forløb således, at der var mulighed for at bevare så meget sanselighed og udforskning som muligt samtidig med, at det var sundhedsmæssigt forsvarligt. I de nedlukkede perioder udbød museet desuden to online undervisningsforløb til grundskolen. 

 

I forhold til besøgstal bar skoleåret 2020-21 stærkt præg af corona-situationen. Antallet af besøgende klasser i efteråret 2020 (første genåbning) var stærkt begrænset. Generelt var musikfaget stærkt nedprioriteret ude på skolerne i denne periode, hvilket direkte kan aflæses i besøgstallene. Det var derimod også tydeligt, at der i foråret 2021 (anden genåbning) blev fokuseret langt højere på musikfaget, hvilket resulterede i stærkt øgede besøgstal. Ved genåbningen i foråret 2021 søsatte museet et udendørs forløb, ’Stomp i det fri’, som havde en ekstra stor søgning. I efteråret 2021 forsatte denne store søgning på museets undervisningstilbud. Mange grundskoleklasser havde brug for ekstra input til musikfaget, og mange gymnasieklasser brugte Musikmuseet som et opstartsforløb for deres musikhold.  

 

Musikmuseet rykker ud – Stomp i det fri 

I foråret 2021 søsatte Skoletjenesten Musikmuseet et nyt forløb til skoler i nærområdet. Tiltaget var en direkte konsekvens af behovet for udendørs undervisning. Med midler fra Frederiksberg Fonden var det muligt at tilbyde gratis forløb til alle skoleklasser på Frederiksberg, hvor musikmuseet kom på besøg med to undervisere og underviste i stomp og kreative musikalske processer. Forløbet havde en høj søgning, og det var tydeligt gennem den løbende evalueringsproces, at forløbet var brugbart for skolerne. Forløbet bidrog både til klassens trivsel, behovet for udendørs aktiviteter og en opprioritering af musikundervisningen. Ved opstarten af det nye skoleår tyder bookingsituationen også på, at dette initiativ generelt har åbnet de lokale skolers øjne for museets muligheder som eksternt læringsmiljø og besøgssted. 

 

Det Klingende Museum version 2.0 – fokus på kropslighed, nysgerrighed og legende processer

 
Musikmuseets undervisningstilbud Det Klingende Museum, som har fokus på symfoniorkestrets instrumenter, undergik i løbet af dette skoleår en forandringsproces. Gennem de sidste år har Musikmuseet derudover også indgået i samarbejdsparten Copenhagen Phils VR-projekt ’Open Orchestra’. I det forgangne år har Musikmuseet arbejdet på at få samlet disse to projekter til ét undervisningsforløb, som fremadrettet udbydes på Musikmuseet. Forløbet kombinerer på en ny måde de helt konkrete hands-on workshops og skattejagter i den historiske udstilling med omfattende orkesteroplevelser i VR-universet. Med forårets testforløb blev det tydeligt, at forløbet gennem sine legende aktivitetsformer virker stærkt motiverende på eleverne, og at kombinationen af hands-on, RL og VR indgår i et pædagogisk interessant samspil om at skabe et sammenhængende læringsudbytte for eleverne. Forløbet er blevet udbudt fra august 2021 og kan desuden tilbydes gratis til en række udvalgte kommuner via midler fra Nordea Fonden. 

Kontakt:

Ulla Hahn Ranmar_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ulla Hahn Ranmar

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Musikmuseet
Tlf
41 20 62 71
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Musikmuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Musikmuseets tidligere årsberetninger?