Zoologisk Have årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Zoologisk Have 2018-19
Børn rører ved mødding i Zoologisk Have

 Data fra Zoologisk Have. Hent som pdf ved at klikke på billedet.

I skoleåret 2018-2019 har Skoletjenesten ZOO haft fokus på tydeligt at forene ZOOs nye vision og mission med undervisningspraksis og pædagogik, hvilket har ført til udarbejdelsen af en revideret udgave af Skoletjenesten ZOOs mission. Denne nye mission vil medføre et nyt og bredere perspektiv på samtlige undervisningsforløb. En tydelig mission vil samtidig bidrage til at gøre undervisningen mere eksplicit omkring brugen af undervisningsmetoder, men vil også være med til at understrege vigtigheden af at eleverne modtager undervisning i ZOO. At dette arbejde er udført i fællesskab på tværs af timelønnede og faste undervisere, har medført, at undervisningsteamet som helhed har påtaget sig rollen for at implementere ændringerne i undervisningen. Et arbejde som nu vil udmønte sig i, at samtlige undervisningsforløb gennemgås for at sikre at de lever op til Skoletjenesten ZOOs mission.

 

SKOLETJENESTEN ZOOS NYE MISSION

Skoletjenesten København Zoos mål er at supplere folkeskolen og gymnasiet med en undervisning, der OMSÆTTER NATURVIDENSKABELIG VIDEN TIL PRAKSIS VIA LEVENDE DYR OG EFFEKTER. Vi vægter en undervisningsform, der skaber FØRSTEHÅNDSVIDEN gennem EGNE UNDERSØGELSER OG ERKENDELSER. Engagerede og kompetente undervisere faciliterer, som rollemodeller, denne proces. Undervejs skabes FASCINATION, NYSGERRIGHED OG MOTIVATION hos vores elever.

Gennem en ØGET FORSTÅELSE FOR NATUREN OG DENS SAMMENHÆNG, er det vores mål at skabe ANSVARSBEVIDSTHED OG RESPEKT samt iklæde eleverne HANDLEMULIGHEDER. Vores undervisning sætter sig fast.

Zoos mission

 

Flipped Learning og nyt undervisningsmateriale

Arbejdet med flipped learning er mundet ud i produktionen af fire videoer samt arbejdsark. To forberedende videoer til henholdsvis læreren og eleverne har til formål at forberede dem på de praktiske forhold omkring undervisningen i ZOO. Herudover er der produceret to videoer, som skal forberede eleverne rent fagligt til to forskellige undervisningsforløb: ”Levesteder” og ”Tilpasninger til Norden”.

Forventningen til flipped learning-videoerne var, at opsamlingsfasen på undervisningsoplægget vil kunne gøres hurtigere, da eleverne hjemmefra er bekendte med undervisningens tema samt faglige pointer. Hvis opsamlingsfasen kan gøres hurtigere, er der mere tid til de praktiske undersøgelser med dyrene, hvor eleverne omsætter teoretisk viden til praksis. En større evaluering af videoerne er under udarbejdelse, men  tyder indtil videre på, at vores forventninger til flipped learning ikke holder stik. I stedet for at ”spare tid” i undervisningen på den teoretiske del, tyder det på, at den teoretiske del bliver mere grundig. Dog har eleverne bedre og mere lige vilkår for at arbejde med de praktiske undersøgelser i undervisningen. Det tyder på, at videoerne er til stor hjælp for lærernes forberedende arbejde hjemme på skolen, da læring sker bedst ved at bearbejde stoffet gennem flere kanaler og både bruge det visuelle og det auditive. Desuden tager videoerne kun få minutter, hvilket gør det nemt for lærere at forberede besøget med eleverne.

Som et led i at kvalificere brugen af vores undervisningstilbud har vi udarbejdet et nyt omfangsrigt undervisningsmateriale med fokus på regnskoven. Baggrunden for materialets udarbejdelse har været at tilgængeliggøre undervisning om regnskovens økologi og tværfaglige problemstillinger, som er forbundet med regnskoven, for lærere i hele landet. Derfor består materialet af fire forløbspakker, som indeholder både videoer, lærervejledninger og arbejdshæfter til eleverne.

Både processen med Flipped learning og regnskovsmaterialet har været et naturligt led i vores indsatsområde: ”Transfer mellem undervisningen i Zoologisk Have og på skolen”.

Kontakt

Silhuette af person, billede mangler.

Ditte Sofie Andersen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 65
Se profil
Silhuette af person, billede mangler.

Gry Lottrup Jyde

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 43
Se profil
Silhuette af person, billede mangler.

Julia Suhr

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 41
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Zoologisk Have

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Zoologisk Haves tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.