Om arrangementet

Dato
Sted
Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!

”En hel og en halv og en ko og en kalv” - Temadag om små børns møde med kunst og kultur

Temadagen giver dig mulighed for at få et indblik i nogle af de erfaringer og tilgange til aldersgruppen, som
er udviklet, samt et indblik i og viden om læringsbegrebet og læringsaspektet i arbejdet med børn i alderen
3-6 år.
Dato
Sted
Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!
Børn leger på ARKEN

Børn og unges møde med kunst og kultur inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og udfolde sig. Denne udvikling kan give mod til at ytre sig og finde nye handlingsveje i et fællesskab og dermed styrkes børns kreativitet og demokratiske evner. Daginstitutionerne er et område med et stigende fokus på kulturinstitutionernes potentiale for at styrke små børns læring, kreativitet og udvikling. Men hvordan anskues læringsbegrebet inden for denne aldersgruppe? Hvilke potentialer og udfordringer er forbundet med målgruppen? Og hvordan kan et undervisningsdesign for denne aldersgruppe se ud?

Arbejdet med pædagogiske læreplaner i daginstitutioner skal give rum for leg, læring og udvikling af et godt børnemiljø. I de senere år har en lang række kulturinstitutioner arbejdet strategisk og systematisk med at udvikle forløb og aktiviteter, der understøtter de seks indsatsområder i de pædagogiske læreplaner.

 

Program

09:15 – 09:30 Ankomst, kaffe/te og brød

09:30 – 09:45 Velkomst, introduktion til workshops

09:45 – 10:45 Workshop 1: ”En hel, en halv, en ko og en kalv”
Faciliteres af Jane Bendix, Undervisnings- og Udviklingsansvarlig på Arken

11:00 – 12:00 Workshop 2: ”Der er et museum i min børnehave”
aciliteres af Sidsel Kirk, Undervisnings- og Udviklingsansvarlig ved Københavns Museum og Saara Castella, Undervisnings- og Udviklingsmedarbejder ved Københavns Museum.

Frokost

13:00 – 14:00 Læring i daginstitutioner
Oplæg ved Martin Hoffmann, lektor og Phd. studerende ved UCS

Kaffepause

14: 15 – 14:45 Workshop: Refleksionsøvelse der samler op på dagens forskellige input

14:45 – 15:00 Opsamling og afrunding af dagen

15:15 – 16:00 Mulighed for at få en guidet tur i særudstillingen ”Gerda Wegener”,
hvor Jane Bendix viser rundt og fortæller om undervisning og læringsaspektet i udstillingen.

 

Praktisk info

  • Temadagen afholdes den. 1. marts 2016 på Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj
  • Tilmeldingsfrist: 23. februar kl. 12.00 til mrd@skoletjenesten.dk Oplys gerne ved tilmelding, navn på deltager, arbejdssted, stilling, e- mail og tlf. nr.
  • Maks. deltagerantal: 30 personer (først til mølle- princippet)
  • I forlængelse af temadagen er der mulighed for at få en særlig guidet tur i Arkens udstilling "Gerda Wegener".

 

Præsentation af workshops og oplægsholdere

”En hel og en halv og en ko og en halv”: v/Jane Bendix og Maria Bang

Workshoppen tager deltagerne med på den safaritur i udstillingerne, som børnehavebørn kommer med på, når de deltager i dette forløb. Mellem halve køer, legende delfiner og en flok forgyldte dyr formidler Jane og Maria, hvordan man på Arken inddrager sansebaseret leg og kroppen i børns møde med kunsten. Undervejs fortælles der om de erfaringer, Arken har gjort sig i arbejdet med daginstitutioner.

”Der er et museum i min børnehave”: v/Sidsel Kirk og Saara Castella

Med forløbet ”Et museum i min børnehave” kommer Københavns Museum på besøg i børnehaver med en kuffert med udvalgte billeder og genstande, der repræsenterer Københavns Museum. Vi fortæller om Københavns Museum, og vi taler sammen med børnene om, hvad et museum er. Herefter laver børnene deres egen udstilling i børnehaven. Alle vælger en ting fra børnehaven, som fortæller en særlig historie eller som betyder noget særligt for det enkelte barn. Med tegnede skilte fortæller børnene historierne i deres udstilling. Ved workshoppen vil Saara Castella og Sidsel Kirk fra skoletjenesten på Københavns Museum fortælle om erfaringer med at rykke museet ud i daginstitutionerne og lave museumsformidling i børnenes velkendte rammer. Vi vil komme omkring de praktiske udfordringer, vi har med forløbet, samarbejdet med pædagogerne og børnene. Vi glæder os til at tale med jer om det store potentiale, som vi synes der ligger i at lade børnehavebørn se på deres vante omgivelser med ”museumsbriller” på og fortælle om sig selv gennem ting, som de har et særligt forhold til.

Læring i daginstitutioner: v/Martin Hoffmann

Martin Hoffmann er adjunkt på pædagoguddannelsen ved University College Sjælland og PhD. studerende ved forskningsprogrammet: Børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling ved University College Lillehammer i Norge. I sit oplæg vil Martin bl.a. med udgangspunkt i sit samarbejdsprojekt med Museums Vestsjælland give sit bud på, hvordan man kan inddrage kulturinstitutioner i arbejdet med børns læring og de udfordringer og potentialer, der ligger heri.

 

Materiale fra temadagen

Kontakt

Lise Sattrup Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i